کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir


Search
اخبار:
صفحه اصلی

درباره انجمن علوم و فنون دریایی

نهاد انجمن علوم و فنون دریایی ایران اولین فعالیتهای خود را از سال ۱۳۵۵ آغاز نمود، این روند ادامه داشت تا اینکه در جریان انقلاب اسلامی در کار انجمن وقفه ایجاد گردید ولی با کوشش مدام و پیگیر متخصصین متعهد   علوم و فنون دریایی کشور در سال ۱۳۷۰ فعالیتهای خود را از سر گرفته و بالاخره در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۳ بطور رسمی موجودیت خود را بعنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی به ثبت رسانید.

جزئیات بیشتر

 

اهداف انجمن علوم و فنون دریایی ایران

۱-  تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی محققان و متخصصان که به نوعی با  علوم و فنون دریایی سرو کار دارند.
۲-  همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی در زمینه ارزیابی و باز نگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش مرتبط به فعالیتهای انجمن.
۳-  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز .
۴-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
۵-  تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
۶-  انتشار کتب و نشریات علمی مرتبط.